Kennis delen

Wet- en regelgeving, inzichten en vraagstukken betreffende behoud en herstel van gezondheid, werk en inkomen zijn niet alleen complex, maar ook continue aan ver­andering onderhevig. Om goed te kunnen adviseren aangaande ingewikkelde pro­blemen op genoemd terrein, is up-to-date kennis onmisbaar. HumanAbility volgt de ontwikkelingen daarom op de voet, investeert in bij- en nascholing en maakt de vertaalslag naar de praktijk.

De consultants van HumanAbility delen hun kennis en vaardigheden graag en vervullen in intern beheer en voor diverse opleidingsinstituten een rol als docent, trainer of coach. HumanAbility leidt niet alleen vakgenoten op, maar traint en coacht ook functio­narissen uit aanpalende beroepsgroepen, zoals juristen, HR-medewerkers en re-in­tegratieconsulenten. HumanAbility staat voor een interactieve en pragmatische aanpak, waarbij de focus ligt op de praktische toepasbaarheid. Daardoor wordt niet alleen de individuele deelnemer, maar ook de organisatie waarvoor die deelnemer werkzaam is, succesvoller.