Complex verzuim/AOV

Ziekteverzuim is in de regel een gevolg van verschillende factoren. Een medische aandoening kan er toe leiden dat iemand zich niet meer in staat acht zijn werk (volledig) te verrichten en gaat verzuimen. Het verzuim kan ook een gevolg zijn van de werkbelasting, de regel­mogelijkheden in het werk, de onderlinge verhoudingen in het werk, de privé­ situatie, of een combinatie van deze factoren. Genoemde factoren kunnen overigens behalve een negatieve, ook een positieve invloed op het verzuim uitoefenen; ze kunnen een extra belasting vormen, maar ook steun bieden.

Medisch en arbeidsdeskundig onderzoek moet verhelderen welke factoren in welke mate meespelen bij het verloop van het verzuim en de re-integratie. Een brede blik is vereist. Het is belangrijk te kijken naar de kenmerken van de organisatie en naar mogelijke verzuimpatronen binnen de organisatie, maar ook naar wat de werknemer/zelfstandige doet voor wat betreft behoud van gezondheid en arbeidsvermogen en naar hoe hij reageert op eventuele veranderingen binnen de organisatie.

Het analyseren en wegen van alle verzamelde gegevens is een kunst. HumanAbility verstaat die. Rechten en plichten m.b.t. re-integratie en loondoorbetaling of uitkering, vastgelegd in wetgeving of polis van de arbeidsongeschiktheidsverzeke­ring, vormen vanzelfsprekend het kader. Daarnaast brengt HumanAbility de speel­ruimte voor partijen in kaart. HumanAbility schetst zodoende realistische scenario’s met mogelijke toekomstige gevolgen. Partijen krijgen daardoor inzicht in wat er moet gebeuren en kunnen zelf de regie voeren.