Bezwaar en beroep

Bezwaar en Beroep is een juridische procedure met voetangels en klemmen. Dossiers en procedures betreffende arbeidsongeschiktheid zijn dermate complex, dat het voor de werkgever en werknemer lastig is om vast te stellen of een beslissing al dan niet terecht genomen is. Juridische, verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige thema’s moeten in samenhang beoordeeld worden. Dit vereist een integrale aanpak en daarvoor is specifieke deskundigheid noodzakelijk.

HumanAbility treedt in Bezwaar en Beroep regelmatig op als arts-gemachtigde dan wel arbeidsdeskundige-gemachtigde namens de werknemer of de werkgever. HumanAbility behartigt de belangen van de opdrachtgever. Op basis van professionele oordeelsvorming doet HumanAbility een uitspraak over de kans van slagen van een procedure. Bij een geringe kans van slagen worden nodeloze en dure procedures voorkomen. Is er wel een reële kans, dan voert HumanAbility de procedure namens de opdrachtgever. Het spreekt voor zich dat een rol als arts- of arbeidsdeskundige-gemachtigde zich niet laat verenigen met een eventuele eerdere rol als niet-partijgebonden adviseur.