Medisch Advies

HumanAbility Medisch Advies levert bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige dienstverlening. Centraal in de dienstverlening staat de verbinding tussen ‘arbeid en gezondheid’, de invulling is verschillend tussen bedrijfsgeneeskundige dienstverlening en verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming.

De bedrijfsarts kent een onpartijdige positie naar werkgever en werknemer, heeft een adviserende rol naar die partijen. Vraagstukken voor de bedrijfsarts kunnen van preventieve aard zijn, of richten op verzuim en re-integratie. De bedrijfsarts heeft een rol in advisering aan de individuele medewerker, maar ook naar het geheel van de organisatie. Kortom, een complexe matrix om bij te dragen aan een gezond bedrijf met gezonde medewerkers.

De verzekeringsarts richt zich primair op de belastbaarheid van een individu. Dit is een individuele beoordeling waarvan het kader bepaald wordt door wetgeving of polisvoorwaarden. Als regel heeft de verzekeringsarts een beoordelende, en daarmee op dat punt ook beslissende rol. De verzekeringsarts stelt een kader, als onderdeel van een formele procedure.

Afhankelijk van de opdracht kan de verzekeringsarts in een rol namens één partij (bijvoorbeeld als arts-gemachtigde) dan wel juist in een onafhankelijke rol (expertise voor de Rechtbank) optreden.

HumanAbility Medisch Advies wil de kennis en kunde van beide rollen combineren, om daarmee in alle opdrachten succesvol te kunnen optreden. Kijken over de grenzen van het eigen vak draagt er aan bij om succesvol te zijn in de specifieke rol.

HumanAbility Medisch Advies is aangesloten bij ZFB voor de klachtenregeling (Arbowet) en de geschillenregeling (WkkGZ).