Arbeidsdeskundig Advies

Wanneer er sprake is van (dreigend) langdurig en/of complex verzuim kan het zinvol zijn om een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten. Zowel de bedrijfsarts/medisch adviseur als de arbeidsdeskundige richten zich op behoud en herstel van werk, inkomen en gezondheid. Waar de arts zich primair richt op de belastbaarheid van de persoon richt de arbeidsdeskundige zich met name op de belasting in het werk. Het onderzoek van de arbeidsdeskundige is complementair aan die van de arts en leidt tot een eenduidig gezamenlijk advies. Waar nodig vindt afstemming plaats.  

Resultaat is:

 • Uitspraak over geschiktheid eigen werk, ander werk in het eigen bedrijf, dan wel extern op basis van vergelijking belasting – belastbaarheid
 • Uitspraak over de inzet van werkvoorzieningen en een andere organisatie/verdeling van de arbeid
 • Scheiden van het niet kunnen functioneren om medisch-arbeidsdeskundige redenen en als gevolg van andere oorzaken
 • Schetsen van oplossingsscenario’s
 • Duidelijke conclusie en concrete planning

Bij opdrachten in het kader van de sociale verzekeringswetgeving is er speciale aandacht voor:

 • Scheiding arbeidsrecht/sociaal verzekeringsrecht
 • Benoemen van financiële consequenties voor zowel werkgever als werknemer
 • Uitspraak of casus “Poortwachterproof” (kans op loonsanctie UWV) is

Onderdelen van AOV opdrachten zijn:

 • Acceptatie onderzoeken
 • Oriënterend onderzoek
 • Re-integratiebegeleiding
 • Benoemen van oplossingen die bijdragen aan de continuïteit van het bedrijf en behoud van het inkomen van de verzekerde
 • Uitspraak over de mate van arbeidsongeschiktheid (claimbeoordeling)

De bevindingen worden vastgelegd in een arbeidsdeskundige rapportage. Resultaat is dat partijen inzicht krijgen in verschillende scenario’s en de consequenties die deze scenario’s (kunnen) hebben in arbeidsrechtelijke, financiële of (sociaal) verzekeringstechnische zin. Op basis van het arbeidsdeskundig advies kan tot een gewogen beslissing worden gekomen.

Voor klachten is HumanAbility Arbeidsdeskundig Advies aangesloten bij de Stichting Registerarbeidsdeskundigen SRA