Expertise

Soms zijn situaties en dossiers dermate complex of liggen standpunten zo ver uiteen dat het niet lukt tot een eenduidige conclusie te komen waar alle partijen zich mee kunnen verenigen. Op dat moment kan een expertise zinvol zijn.

Een expertise beantwoordt een concrete vraag. Vanuit de deskundigheid van HumanAbility beantwoorden wij bijvoorbeeld vragen naar de belastbaarheid van een werknemer of zelfstandige op basis van verzekeringsgeneeskundig onderzoek, of naar arbeidscapa­citeit in eigen of ander werk op basis van arbeidsdeskundig onderzoek. De expert geeft in een rapportage gericht, onderbouwd en onafhankelijk antwoord op de gestelde vraag.

HumanAbility levert dergelijke expertises in arbitragekwesties tussen partijen. Daarnaast treedt HumanAbility in opdracht van de Rechtbank geregeld op als onafhankelijk deskundige.