Aanpak

In onze visie zijn werkgever en werknemers primair zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie als geheel en van de individuele medewerkers daar­ binnen. Thema’s rondom arbeid, gezondheid en inkomen zijn hier een onderdeel van. Deze materie is dermate complex, dat deze moeilijk te overzien en te begrij­pen is. Werkgever en werknemer hebben om die reden regelmatig behoefte aan deskundigheid op dat gebied.

HUMANABILITY BIEDT:

  • Inzicht in wat er speelt
  • Delen van onze kennis
  • Betrokkenheid in vinden van oplossingen
  • Handvatten om tot oplossing te komen