Over HumanAbility

Wetten en regelingen rondom arbodienstverlening, verzuim, arbeidsrecht, sociale verzekeringen en private verzekeringen zijn continu aan verandering onderhevig. Het geheel is complex en veelomvattend. Desondanks is het goed mogelijk hoofdlijnen te herkennen en daar conclusies aan te verbinden.

Werkgevers, werknemers en zelfstandigen dragen in toenemende mate de risico's van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daartegenover krijgen zij meer mogelijkheden om zelf invulling te geven aan de aanpak van arbeidsomstandigheden, verzuim en de wijze waarop financiële risico's worden afgedekt.

HumanAbility levert consultants rond het thema 'herstel en behoud van gezondheid, arbeidsvermogen en inkomen'. Onze deskundigheid is breed; kennis van sociale en private verzekeringen, arbeidsrecht, arbeidsdeskundige en bedrijfs-/verzekeringsgeneeskundige expertise en verandermanagement. Wij bieden inzichten en handvatten op grond waarvan partijen een beslissing kunnen nemen